Chat with us, powered by LiveChat

63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień 2020”

Zapraszamy na Warszawską Jesień 2020!

Muzyka jest językiem, ale i język niesie własną muzykę. W festiwalowych koncertach oba te żywioły będą przeplatać się na różne sposoby, dotykając kwestii takich jak: rola słowa w muzyce – słowo wtopione w muzykę i muzyka wtopiona w słowo – język muzyki, muzyka języka – muzyki i języka elementy wspólne – specyfika struktur – gramatyka muzyki, architektura tekstu – podobieństwo funkcji – muzyka a informacja – komunikacja poprzez muzykę – środki przekazu – „mowa” muzyki w perspektywie społecznej – sztuka czasu zarazy: muzyka domowa.


Biletomat 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień 2020”
Nie znaleziono pasujących wydarzeń.