Przejdź do głównej treści strony

Castle Nights: Midge Ure

13.07.2024, sobota, 21:00 Otwarcie bramek: 18:00
Zamek w Szymbarku k. Iławy, Iława Szymbark 20, 14-200 Iława
Pamiętaj - na Biletomat.pl Twoje zakupy są bezpieczne. Jeśli dojdzie do zmiany daty lub odwołania wydarzenia, będziesz mógł spokojnie uzyskać zwrot, a o wszelkich aktualizacjach poinformujemy Cię mailowo.

Opis

Fundacja Heritage Poland Group i Progresja Music Zone prezentują:

Castle Nights: Midge Ure (Ultravox), The Damplings

Zapraszamy na pierwsze w ponad 700-letniej historii Zamku w Szymbarku profesjonalne, pełnoformatowe wydarzenie kulturalne - koncert Midge’a Ure’a - gwiazdy nurtu new romantic i lidera Ultravox. Na tle monumentalnych ruin zamkowych w dniu 13 …

Fundacja Heritage Poland Group i Progresja Music Zone prezentują:

Castle Nights: Midge Ure (Ultravox), The Damplings

Zapraszamy na pierwsze w ponad 700-letniej historii Zamku w Szymbarku profesjonalne, pełnoformatowe wydarzenie kulturalne - koncert Midge’a Ure’a - gwiazdy nurtu new romantic i lidera Ultravox. Na tle monumentalnych ruin zamkowych w dniu 13 lipca 2024 r. koncert zainauguruje cykliczne wydarzenia kulturalne w ramach projektu „Castle Nights”.

Midge Ure – legendarny muzyk, geniusz synth-popu, były lider i wokalista zespołu Ultravox, a także współorganizator jednego z największych charytatywnych koncertów Live Aid. Obdarzony elektryzującym głosem Artysta podczas wieloletniej kariery nie tylko kształtował dzieje światowej muzyki w latach 80tych poprzez takie utwory jak „Vienna”, “Dancing With Tears In My Eyes” czy “The Voice”, ale osiągnął liczne sukcesy i uznanie jako solowy artysta. Jego ponadczasowa twórczość muzyczna, oparta na melodyjnych refrenach i przeszywającym, syntezatorowym brzmieniu zagości w niezwykłej scenerii XIV-wiecznej zabytkowej architektury w otoczeniu mazurskich lasów i Jeziora Szymbarskiego. Wg niezapomnianego Tomasza Beksińskiego muzyka Ultravox to „najbardziej romantyczna z romantycznych muzyk”. Oprócz występu gwiazdy wieczoru, przygotowujemy szereg dalszych dodatkowych, wyjątkowych atrakcji - obserwujcie nas i wyczekujcie kolejnych ogłoszeń – te już niebawem!

Ashes of memories still aglow

Only for you

Portraits and pictures you once saw

Visions in blue

Zamek w Szymbarku to spektakularne, dobrze zachowane ruiny czternastowiecznego zamku we wsi Szymbark, koło Iławy (województwo warmińsko-mazurskie). Zamek został zbudowany przez kapitułę pomezańską, a następnie przekształcony w rezydencję rodową najznamienitszej rodziny Prus Wschodnich – von Finckenstein. Jest drugim po Malborku, największym zamkiem gotyckim w Polsce. Zamek przetrwał w nienaruszonym stanie II wojnę światową, jednakże został splądrowany i spalony przez Armię Czerwoną po wyzwoleniu Polski. Według różnych źródeł zamek jest jednym z miejsc, w którym ukryta jest słynna bursztynowa komnata.

Fundacja Zamek Szymbark sprawująca od 2019 r. pieczę nad procesem rewitalizacji zamku wraz z Mecenasem Kultury Fundacją Heritage Poland Group wspólnie z producentem wydarzenia Progresja Music Zone sp. z o.o. rozpoczynają koncertem Migde’a Ure’a cykl wydarzeń kulturalnych w ramach projektu „Castle Nights”.

Zapraszamy na koncert oraz do wirtualnej wędrówki po zamku w Szymbarku www.fundacjazamekszymbark.pl

Castle Nights: Midge Ure (Ultravox), The Damplings

13 lipca 2024 (sobota)

18:00 - wejście, 21:00 - start

Zamek w Szymbarku k. Iławy
Szymbark 20, 14-200 Iława

Więcej informacji: www.castlenights.pl

Heritage Poland Group Foundation and Progresja Music Zone present:

Castle Nights: Midge Ure (Ultravox)

We invite you to the first professional, full-scale cultural event in the over 700-year history of the Szymbark Castle - a concert by Midge Ure - a star of the new romantic genreand the leader of Ultravox. Against the background of monumental castle ruins, on July 13 2024, the concert will inaugurate cyclical cultural events as part of the "Castle Nights" project.

Midge Ure – legendary musician, synth-pop genius, former leader and vocalist of the band Ultravox, as well as co-organizer of one of the largest charity concerts, Live Aid. Endowed with an electrifying voice, during his many years of career the Artist not only shaped the history of world music in the 1980s through songs such as "Vienna", "Dancing With Tears In My Eyes" and "The Voice", but also achieved numerous successes and recognition as a solo artist. His timeless musical work, based on melodic choruses and piercing synthesizer sound, will appear in the extraordinary scenery of 14th-century historic architecture surrounded by Masurian forests and Szymbarskie Lake. According to the unforgettable Tomasz Beksiński journalist, Ultravox's music is "the most romantic of romantic music". In addition, we are preparing a number of unique attractions - follow us and wait for further announcements - these will be coming soon!

Ashes of memories still aglow

Only for you

Portraits and pictures you once saw

Visions in blue

Szymbark Castle is a spectacular, well-preserved ruin of a 14th-century castle in the village of Szymbark, near Iława (Warmian-Masurian Voivodeship). The castle was built by the Pomesan Chapter and then transformed into the ancestral residence of the most distinguished family of East Prussia - von Finckenstein. It is the second largest Gothic castle in Poland, after Malbork. The castle survived World War II intact, but was plundered and burned by the Red Army after the liberation of Poland. According to various sources, the castle is one of the places where the famous amber room is hidden.

The Zamek Szymbark Foundation, which has been supervising the castle revitalization process since 2019, together with the Patron of Culture, the Heritage Poland Group Foundation, together with the event producer, Progresja Music Zone sp. z o.o. begin a series of cultural events as part of the „Castle Nights” project with a concert by Migde Ure.

We invite you to the concert and a virtual tour of the castle in Szymbark www.fundacjazamekzymbark.pl

Castle Nights: Midge Ure (Ultravox)

July 13, 2024 (Saturday)

18:00 - gate open, 21:00 - start

Castle in Szymbark near Iława

Szymbark 20, 14-200 Iława

REGULAMIN WYDARZENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilety

Wyprzedane

I Pula

Standard

212,00 zł

II Pula

Standard

248,00 zł

III Pula

Standard

268,00 zł

W dniu wydarzenia

Standard

268,00 zł

Miejsca

Podobne wydarzenia

Powiadom mnie

Zapisując się na newsletter zgadzam się z regulaminem serwisu i akceptuję jego warunki.