Przejdź do głównej treści strony

Mose ∞ Cacao Dance European Tour

18.05.2024, sobota, 18:00
Kultura Wysoka, Warszawa Szwedzka 2, 03-419 Warszawa
Pamiętaj - na Biletomat.pl Twoje zakupy są bezpieczne. Jeśli dojdzie do zmiany daty lub odwołania wydarzenia, będziesz mógł spokojnie uzyskać zwrot, a o wszelkich aktualizacjach poinformujemy Cię mailowo.

Opis

🇵🇱 / 🇬🇧 MOSE ∞ CACAO DANCE EUROPEAN TOUR - WARSZAWA

BY DREAMERSLAND 🧚🏿‍♂️

📍Warszawa, ul. Szwedzka 2, Kultura Wysoka

📅 18 maja 2024, 18:00 - 23:00 

🌙 Liczba biletów jest limitowana

"Wspaniała muzyka to taka, która niesie słuchacza, uważnie skoncentrowanego na teraźniejszości, na próg nieskończoności.” 

❤️ …

🇵🇱 / 🇬🇧 MOSE ∞ CACAO DANCE EUROPEAN TOUR - WARSZAWA

BY DREAMERSLAND 🧚🏿‍♂️

📍Warszawa, ul. Szwedzka 2, Kultura Wysoka

📅 18 maja 2024, 18:00 - 23:00 

🌙 Liczba biletów jest limitowana

"Wspaniała muzyka to taka, która niesie słuchacza, uważnie skoncentrowanego na teraźniejszości, na próg nieskończoności.” 

❤️ 🏛️ W sercu Warszawy, w zabytkowej przestrzeni Kultury Wysokiej, zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie będące częścią Cacao Dance European Tour, prowadzone przez Mose ∞ i Brunę Bortolato. 

To wydarzenie to niezwykła podróż, gdzie tradycja kakao łączy się z muzyką i tańcem, tworząc wieczór pełen głębi, tańca, inspiracji i artystycznej aury. Odkryjcie z nami pulsującą i odżywczą energię Cacao Dance. 

 

🎶 W ramach prologu wydarzenia spędzimy czas z muzykiem otwierającym przestrzeń. 

 

🕊️ Zaraz potem, kiedy wejdziesz na parkiet, zanurzysz się w świadomej przestrzeni ciszy, która otworzy intencjonalną przestrzeń dla głębokiej i intymnej podróży. Uroczyste preludium z kakao, ceremonia prowadzona przez Brunę Bortolato u boku Mose ∞, nakieruje nas ku odnalezieniu intencji, wdzięczności i inspiracji, tworząc podwaliny pod głębokie i satysfakcjonujące doświadczenie taneczne. 

 

🔥 Bilet zawiera dostęp do kociołka z Cacao 

 

🤍 Cacao Dance to więcej niż ruch. To świadome poszukiwanie połączenia z samym sobą i z innymi. Taniec rozwija się w przemyślany sposób, zaczynając od wolnych, przestronnych ruchów, które pozwalają uczestnikom dostroić się do muzyki i intuicyjnie kierować swoim tańcem. Celem jest przejście poza mentalny szum i głębokie zanurzenie w sercu, przeżywając pełnię emocji w danym momencie. Taniec osiąga energetyczny szczyt, pełen mocy, zanim delikatnie zwalnia do wolniejszego tempa, umożliwiając integrację. 

 

🌿 To bezalkoholowe środowisko jest inspirowane starożytnymi praktykami szamańskimi, które służą osiągnięciu transu i oferują przestrzeń do głębokich wglądów i osobistego rozwoju. Intencja jest jasna: wspierać połączenie z samym sobą, społecznością, naturą i duchem, aby wspomagać kolektywną transformację. 🌎✨

 

🌈 Zapraszamy do Kultury Wysokiej na niezapomniane chwile pełne muzyki, tańca i radości. Ten wieczór stanie się cennym przystankiem na indywidualnej ścieżce doświadczeń. 

 

Mose ∞ mieszka w Gwatemali, gdzie ceremonie kakao i ekstatyczny taniec miały ogromny wpływ na jego produkcje muzyczne i styl DJ-ski. To właśnie tam realizował regularne Cacao Dance, podczas których członkowie społeczności mają możliwość głębokiego zanurzenia się w taniec w ceremonialnym otoczeniu, wolnym od alkoholu. Poza wielokulturowymi rytmami i stałym, hipnotyzującym bitem, Mose ∞ wplata efemeryczne śpiewy świętych pieśni i wezwania do miłości, życzliwości i współczucia, często zapraszając do współpracy żywych muzyków, aby stworzyć coś improwizowanego, związanego z danym miejscem i czasem. Tworzy z intencją ugruntowania podstaw dla samoodkrycia i kultywowania uważności, która oferuje nowe wglądy i głębszą jasność w zrozumieniu własnego celu. 🌍🙏 https://www.mosemusica.com/

 

Bruna Bortolato to mentorka, DJ i nauczycielka ruchu (taniec & yoga), która z głęboką dedykacją inauguruje spotkania z kakao, otwierając serca na kobiecą moc i głębokie uzdrowienie. Jej podróż rozpoczęła się w wieku 23 lat, gdy odważnie opuściła Brazylię, by zgłębiać jogę, medytację oraz starożytne mądrości na całym świecie. Teraz, osiadła w sercu Gwatemali, otoczona majestatycznymi górami i wulkanem El Fuego, dzieli się swoją pasją i miłością do Kakao z poszukującymi transformacji. Bruna wierzy, że Kakao jest bramą do serca Ziemi, kluczem do głębszej miłości i współczucia. Przez niezwykłe zgromadzenia, które organizuje wspólnie ze swoim partnerem Mose, zaprasza do celebrowania życia, ucieleśnienia siebie i swoich marzeń oraz prawdziwej wolności. Inspiruje do tworzenia przestrzeni, w której uczestnicy mogą doświadczyć czułej obecności, kultywując wdzięczność i miłość, jako fundamenty lepszego świata. 🌸💖🧘‍♀️

 

PLAN WYDARZENIA:

🚪18:00 - Otwarcie drzwi

🧙🏻‍♂️18:30 - Prolog muzyczny: występ gościa specjalnego otwierającego przestrzeń

🍵19:30 - Inauguracja spotkania z ceremonią kakao z Bruną i Mose

💫20:30 - Cacao Dance Set z Mose

 

Organizator: Dreamersland

Kakao: Cacao Alchemica

Lokalizacja: Kultura Wysoka 

 

----------------------

 

🇬🇧 Eng: MOSE ∞ CACAO DANCE EUROPEAN TOUR

BY DREAMERSLAND 🧚🏿‍♂️✨

🌙 The number of tickets is limited 

"Great music is that which carries the present minded listener to the doorstep of infinity." 

 

❤️ 🏛️ In the heart of Warsaw, within the historic space of High Culture, we invite you to a unique event part of the Cacao Dance European Tour, led by Mose ∞ and Bruna Bortolato. 

 

This event is an extraordinary journey where the tradition of cacao merges with music and dance, creating an evening full of depth, dance, inspiration, and artistic aura. Discover with us the pulsating and nourishing energy of Cacao Dance. 

 

🎶 As a prologue to the event, we will spend time with a musician opening the space. 

 

🕊️ Shortly thereafter, as you enter the dance floor, you will immerse yourself in a conscious space of silence, opening an intentional space for a deep and intimate journey. A ceremonial prelude with cacao, conducted by Bruna Bortolato alongside Mose ∞, will guide us towards finding intention, gratitude, and inspiration, laying the foundation for a profound and satisfying dance experience. 

 

🔥 Cacao is available to you and included in the price 

 

🤍 Cacao Dance is more than movement. It's a conscious search for connection with oneself and others. The dance unfolds in a thoughtful manner, starting with slow, spacious movements that allow participants to tune into the music and intuitively guide their dance. The goal is to move beyond mental noise and deeply immerse in the heart, experiencing the fullness of emotions in the moment. The dance reaches an energetic peak, full of power, before gently slowing to a slower pace, allowing for integration. 

 

🌿 This alcohol-free environment is inspired by ancient shamanic practices that facilitate trance and offer space for deep insights and personal growth. The intention is clear: to support connection with oneself, the community, nature, and spirit, aiding in collective transformation. 

 

🌈 We invite you to Kultura Wysoka for unforgettable moments full of music, dance, and joy. This evening will become a valuable stop on your individual path of development.

 

Mose ∞ resides in Guatemala, where cacao ceremonies and ecstatic dance have greatly influenced his musical productions and DJ style. It is there that he regularly held Cacao Dance, during which community members have the opportunity to deeply immerse in dance within a ceremonial, alcohol-free environment. Beyond multicultural rhythms and a constant, hypnotic beat, Mose ∞ interweaves ephemeral chants of sacred songs and calls for love, kindness, and compassion, often inviting live musicians to collaborate, creating something improvised, tied to the specific place and time. He creates with the intention of laying the groundwork for self-discovery and cultivating mindfulness, offering new insights and deeper clarity in understanding one’s purpose. 🌍🙏 https://www.mosemusica.com/

 

Bruna Bortolato is a mentor, DJ, and movement teacher (dance & yoga) who with deep dedication initiates cacao ceremonies, opening hearts to feminine power and profound healing. Her journey began at the age of 23 when she bravely left Brazil to explore yoga, meditation, and ancient wisdom around the world.

Now settled in the heart of Guatemala, surrounded by majestic mountains and the El Fuego volcano, she shares her passion and love for Cacao with those seeking transformation. Bruna believes that Cacao is a gateway to the heart of the Earth, a key to deeper love and compassion. Through the extraordinary gatherings she organizes with her partner Mose, she invites celebration of life, embodiment of oneself and one’s dreams, and true freedom. She inspires the creation of a space where participants can experience tender presence, cultivating gratitude and love as foundations for a better world. 🌸💖🧘‍♀️

 

Event Schedule:

🚪 18:00 - Doors Open

🧙🏻‍♂️ 18:30 - Musical Prologue: Performance by a special guest opening the space

🍵 19:30 - Inauguration of the meeting with the cacao ceremony featuring Bruna and Mose

💫 20:30 - Cacao Dance Set with Mose

 

Promoter: Dreamersland 

Kakao: Cacao Alchemica

Location: Kultura Wysoka

Bilety

Wyprzedane

Early Bird

LIMITED

300,00 zł

Cacao Dance

REGULAR

345,00 zł

Artyści

Miejsca

Podobne wydarzenia

Powiadom mnie

Zapisując się na newsletter zgadzam się z regulaminem serwisu i akceptuję jego warunki.