Biletomat Festivals 11. FESTIWAL SKRZYŻOWANIE KULTUR

Festivals: 11. FESTIWAL SKRZYŻOWANIE KULTUR

Tickets for festival

11. FESTIWAL SKRZYŻOWANIE KULTUR

date

Tue, 22 September 2015 time 19:00

venue

Namiot festiwalowy przed PKiN
, Warszawa

promotor

Stołeczna Estrada

Tickets

Używasz Adblocka lub innej wtyczki mogącej blokować złożenie zamówienia. Jeśli napotkasz problemy wyłącz wtyczkę dla prawidłowej realizacji zamówienia.


Standard

Standard

available to
Tue, 22 sep 2015 09:20

40 PLN

Sold out 

📄11. Festiwal Skrzyżowanie kultur!

HulyaiHorod /Ukraina/, Ethno - Trio Troitsa /Białoruś/, Nasta Niakrasava /Białoruś/, R.U.T.A /Polska/, Koçani Orkestar /Macedonia/.

Zespół powstał w 2002 roku w Kirowogradzie, mieście w centralnej Ukrainie. Repertuar HulyaiHorod to tradycyjny folk z regionów Środkowego-Dniepru: Czerkiesji, Połtawy i Kirowogradu, połączony z pełną gamą pieśni ceremonialnych, lokalnych a także muzyki instrumentalnej.

Głównym założeniem grupy jest traktowanie folku, jako niezależnej i pełnowartościowej gałęzi kultury. Choć wszyscy członkowie mają wykształcenie muzyczne, nie uważają się za teoretyków, a raczej aktywnych kontynuatorów tradycji folkowych. Często organizują warsztaty, podczas których prezentują tradycyjne ukraińskie tańce ludowe takie jak hopak, kazaczok i wiele, wiele innych. W swej twórczości chcą zachować autentyczność wykonywanej muzyki i tańców i całkowicie odrzucają myśl o scenicznych kompromisach.

Nie znaczy to jednak, że ograniczają się tylko do odtwarzania tradycyjnych form. Jednym z głównych działań grupy jest odkrywanie nowych inspiracji muzycznych i przekraczanie barier regionalnych w zakresie muzyki folkowej. HulyaiHorod brał udział w wielu festiwalach oraz folkowych projektach nie tylko na Ukrainie, ale również w Niemczech, Polsce, Danii, Gruzji i na Litwie. Polskiej publiczności może być znany z projektu Na uschod. Wolność albo śmierć, w trakcie którego współpracowali z zespołem R.U.T.A. w stworzeniu albumu pieśni buntów Ukrainy, Białorusi i Rosji.

HulyaiHorod swoją pierwszą płytę wydał w 2005 i od tego czasu ich dyskografia systematycznie się powiększała. Obecnie pracują nad najnowszym projektem HulyaiHorod GG, który łączy w sobie unikalne, etniczne melodie ukraińskie z muzycznymi trendami z całego świata.

ANG

HulyaiHorod / Ukraine

The folk bandwas founded in Kirovohrad in 2002 and it explores the traditional folk music of the Middle Dnieper region: Cherkassy, Poltava, Kirovohrad. Their repertoire is a palette of all genre of the region: ceremonial and local songs, as well as, instrumental music.

Their main goal of the group is to present folk music as an independent and full-blown branch of culture. Although, all members have musical education, they feel more like practical continuators of folk tradition, rather than theoretical researchers. They frequently organise workshops during which they teach Ukrainian dances such as hopaks, kozaczoks and many, many others. In their music they want to preserve the authenticity of sounds and dances and they strongly refuse any artistic compromises.

This does not mean that they only recreate traditional forms. One of their main activities is discovering new musical inspirations and trespassing regional barriers in the world of folk music. The band participated in many festivals, art events and various folklore projects not only in Ukraine, but also in Germany, Poland, Lithuania, Georgia, Denmark. Polish audience may know HulaiHorod from R.U.T.A.’s project Na uschod. Wolność albo smierć, as they collaborated in creating rebel songs of Ukraine, Belarus and Russia.

HulaiHorod released their first album in 2005, and since then, their discography keeps getting bigger and bigger. Currently, they are working on a new project HulyaiHorod GG, which aims to combine unique ethnic melodies from Ukraine with music trends from all over the world. 

Ethno-Trio Troitsa / Białoruś

Białoruski zespół Ethno-Trio Troitsa swoją twórczość określa mianem muzyki inspirowanej lądem tysiąca jezior. Słowiańska wrażliwość, pogańska nieprzewidywalność i folkowy rock, przyprawiający o gęsią skórkę, to w białoruskiej muzyce etnicznej niecodzienna kombinacja. Jednak Troitsa wie jak te elementy idealnie połączyć.

Trio założył w 1996 roku etnomuzykolog i instrumentalista Ivan Kirchuk, którego dudniący, basowy głos i gęsta broda przywodzą na myśl kozaków w wysokich butach i futrze. Charyzmatyczny lider grupy jest emerytowanym wykładowcą na Uniwersytecie Kultury w Mińsku. Oprócz niego w zespole gra Yury Dzmitrieu – muzyk smyczkowy oraz Jury Paulouski – perkusista. Brzmienie Troista tworzą niewielkie instrumenty perkusyjne, gwizdki i kalimby – składający się cienkich blaszek przytwierdzonych do drewnianej deseczki. To dzięki nim zespół tworzy intymną atmosferę tradycyjnych, folkowych pieśni ze współczesnym zacięciem.

Zapytani o swoją twórczość, odpowiadają tak: dziś mieszkamy w miejscu gdzie jest tylko kilka starych dębów i tylko paru z nas świętuje tradycyjne białoruskie święta takie jak Koljada czy Orj. Pszczoły nie bzyczą, a kaczki nie kwaczą już tak często na podwórzach białoruskich domostw, ale za to wszyscy wciąż doskonale wiemy jak wyrażać smutek, szczęście, cierpienie i śmiech w jednym uniwersalnym języku – języku matki natury, języku życia. I właśnie o tym jest nasza muzyka. To natura przebija skorupę stresu współczesnego życia i problemów, które uderzają ludzi na co dzień. Trafia prosto w ich serca, pozwalając im poczuć kwintesencję antycznej mądrości, która od pokoleń, bez względu na kulturę czy różnice językowe, pozwalała przetrwać ludzkości.

Według krytyków muzycznych zespół tworzy folkową fuzję z wpływami muzyki z całego świata.

ANG

Ethno-Trio Troitsa / Belarus

Ethno-Trio Troitsa is a Belarussian band which describes their art as a sound of music inspired by the land of thousand lakes. Slavic sensuality, pagan rusticity, and folk rock arrangements with an incredible drive that gives you goose bumps, are not that typical for Belarussian folk music. However, Ethno-Trio Troitsa knows how to capture it all in one excellent combination.

Troitsa is a trio formed in 1996 by a passionate ethnomusicologist and singer Ivan Kirchuk, who possesses a stunning rumbling bass voice and conjures mental images of a huge bearded Cossack in boots and floor-length fur. The charismatic leader is a retired lecturer at the University of Culture in Minsk. Apart from him, in the band there are: Yury Dzmitrieu – violin player and Jury Paulouski - drummer. Their characteristic sound is created with little percussion instruments, whistles and mbiras – instrument consisting of metal plates attached to a piece of wood. Thanks to them, they create an intimate ambiance of traditional folk songs with modern touch.

The band describes their music, saying: today we live in places where there are few ancient oak trees left and very few of us celebrate the feasts of “Koljada” and “Orja.” Bees don’t buzz and ducks don’t quack so often at our home yards, but we all express sorrow, happiness, suffering and laughter in one universal language: the language of Nature, the language of Life. And that is exactly, what Troitsa’s music is about. And that is why it breaks through our crust of modern-life stress and problems, and hits people straight in the heart,  letting them feel the quintessence of the ancient message, passed on from generation to generation regardless of the culture and language differences.

Critics named their music style folk-fusion with influence of world-music.

 

Nasta Niakrasava / Białoruś

 

Wokalistka i badaczka kultur ludowych. Od dłuższego czasu zajmuje się muzyką białoruskiego Polesia, a w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzi także badania w zakresie kultury muzycznej Nadniemnia.

 

Nasta Niakrasava jest jedną z pierwszych młodych artystek białoruskich, która z tradycyjnymi pieśniami a cappella wyszła na profesjonalną scenę. W swojej praktyce muzycznej odwołuje się do tradycyjnych manier wykonawczych, które stanowią znak rozpoznawczy projektów, w które wokalistka się angażuje. W ramach zespołu Kviecień rekonstruuje ludowe pieśni i tańce białoruskie, z zespołem FolkRoll w sposób awangardowy podchodzi do interpretacji ludowej poezji, a wraz z zespołem R.U.T.A. za pomocą tradycji tworzy sztukę zaangażowaną. Laureatka wielu festiwali międzynarodowych. Wraz z zespołem FolkRoll otrzymała Grand Prix oraz specjalną nagrodę im. Czesława Niemena na XII Festiwalu Folkowym Polskiego Radia "Nowa Tradycja 2009".

 

ANG

 

Nasta Niakrasava / Belarus

 

Vocalist and passionate folk culture researcher. For a long time she has been dealing in heritage of traditional Belarusian music, especially from part of Polesye – historian region of eastern Europe and Nadniemnie.

 

Nasta is one of the first, young Belarusian artists, who tooktraditional a capella songs to the professional stages. She likes using traditional, specific methods of performing which are characteristic for her creative output. She collaborated with many bands. With Kviecen she is reconstructing folkloristic songs and dances, with FolkRoll trying to convey old, traditional poems in avant-garde sty;e, and with RUTA , using traditional methods, she’s creating engaged-art focused on social-politic issues.

 

Nasta is a prizewinner of many international Festival and special awards.With the band Folkroll she received Granrix and special Czesław Niemien Award at XII Festival of Polish Radio “Nowa Tradycja 2009

R.U.T.A. / Polska

Projekt powstał z inicjatywy Maćka Szajkowskiego - założyciela i muzyka Kapeli ze Wsi Warszawa. Opiera się na archaicznych tekstach piosenek buntu chłopów przeciw feudalnemu systemowi wyzysku. Do ich wykonania zaproszona została czołówka wokalistów polskiego zaangażowanego rocka: Paweł "Guma" Gumola (Moskwa), Robert "Robal" Matera (Dezerter), Nika (Post Regiment) oraz Hubert "Spięty" Dobaczewski (Lao Che). Muzyka wykonywana jest na instrumentach akustycznych: lirze korbowej, fidelach płockich, suce biłgorajskiej, sazach, tradycyjnych barabanach, bębnach obręczowych, kontrabasie i pile przez plejadę osobistości muzyki folk.

R.U.T.A. - Ruch Utopii, Transcendencji, Anarchii / Reakcyjna Unia Terrorystyczno Artystowska. Radykalny klan muzyczny. Heretycka koalicja banitów, renegatów, kulturowych infamisów. Krzyk buntu z czeluści świata feudalnego, który przeminął, zmienił oblicze, ale się nie skończył. Sprzeciw wobec kasty panów i społeczeństwa niewolników.

Cztery wieki niedoli, biedy i niewolnictwa zaklęte w pandemonicznych kompozycjach. Dźwięki proste i szczere aż do krwi. Dawne instrumenty, ludowa liryka i uniwersalne przesłanie. Wiecznie aktualne. Wedle druidzkiej zasady - Prawda przeciw światu.

ANG

R.U.T.A. / Poland

R.U.T.A. is a project which has emerged on Maciek Szajkowski initiative – the founder of The Warsaw Village Band. Their songs are based on peasant’s rebellion towards their exploitation by feudal system. R.U.T.A. consists of musicians and instrumentalists from many well-known polish rock bands, including: Paweł “Guma” Gumola from Moskwa, Robert “Robal” Matera (Dezerter), Nika (Post Regiment) and Hubert “Spięty” Dobaczewski (Lao Che). Music played by R.U.T.A. is created with traditional acoustic instruments, along with various fiddle instruments such as: hurdy-gurdy, plocki vielles, suka, saz and also drums: barabans, frame drums, contrabass and musical saw.

R.U.T.A. describes themselves as: Utopia Movement, Transcendent and Anarchic Reactionary Terrorist Formal Union of Artists. Radical Musical Clan. Heretic Coalition of exiles, renegades, cultural infamies. They represent the scream of rebellion, which passed, but changed the face of its times and has not finished yet. Their motto says: Against caste of masters in the name of truth.

Their compositions include four centuries of misery, poverty and slavery captured in pandemonic, basic but sincere till death compositions. Old instruments, peasant’s lyrics and universal message. Still very actual

Koçani Orkestar / Macedonia

W niewielkiej wsi we wschodniej Macedonii narodziła się legenda współczesnej sceny bałkańskiej. Dudniące bębny, rytmiczne tuby, pełne pasji solówki na trąbce, a przede wszystkim szczera radość i poruszająca do tańca energia to znaki rozpoznawcze tej niezwykłej romskiej kapeli. W ich twórczości odnajdziemy połączenie muzyki bałkańskiej, tureckiej i bułgarskiej ze szczyptą latynoamerykańskiej egzotyki. Całość wybrzmiewa w charakterystycznej dla Bałkanów oraz Bliskiego Wschodu zachwianej rytmice, zwanej aksak, w której rytm wybijany jest w sygnaturze 7/8.

Koçani Orkestar założył w 1997 roku trębacz, Naat Veliov. Potężną energią i niespotykaną oryginalnością wydanej w tym samym roku płyty L'Orient est rouge (Wschód jest czerwony) zespół zupełniezaskoczył zachodnią część świata. Dziś, ich najbardziej rozpoznawalnym utworem jest bez wątpienia Siki Siki baba z albumu Alone at my wedding. Sam album zachwycił wielu młodych artystów w tym znakomitego Zacha Condona z zespołu Beirut, który wielokrotnie inspirował się twórczością Koçani Orkestar. W 2007 artyści połączyli siły na wspólnym występie w Paryżu dla La Blogotheque.

Zespół ma na swoim koncie pokaźną dyskografię i występy na największych festiwalach na całym świecie. Ich utwory remiksowali i interpretowali tacy artyści jak Señor Coconut, Animal Collective, Susheela Raman, czy Mercan Dede. Jednak, pomimo ogromnej sławy, często grają na miejscowych, macedońskich weselach, gdzie używają tradycyjnych instrumentów takich jak darbuka, banjo czy klarnet.

ANG

Koçani Orkestar / Macedonia

The small village in eastern Macedonia was a birthplace of the legend of contemporary Balkan music. Their powerful drums, rhythmic tubas, passionate solo pieces, sheer joy and energy that makes it irresistible to stand still are all trademarks of this incredible Gypsy band. Their music blends together influences from Balkan, Turkish and Bulgarian tradition, with a sprinkle of Latin flavour. It is all wrapped in typically Balkan and Middle East asymmetrical rhythms played in 7/8 time signatures, called aksak.

Koçani Orkestar was founded in 1997 by a trumpet player Naat Veliov. Their first album L'Orient est rouge released in the same year, took the western world by surprise with its powerful energy and incomparable originality. Today, their best known song is, by all means, Siki Siki baba from Alone at my wedding. The album itself became a favourite among many young artists, including Zach Condon from Beirut band, who was strongly inspired by Koçani Orkestar tunes. In 2007 artists performed together at a special concert for La Blogotheque in Paris.

They have a very broad discography and performed at the biggest festivals all over the world. Their songs were remixed and interpreted by artists such as Señor Coconut, Animal Collective, Susheela Raman and Mercan Dede. However, even now, despite their immense popularity, they often play at local, Macedonian weddings, where they use traditional instruments such as darbuka, banjo or clarinet.

 

Zamów bilety już teraz na Biletomat.pl

Zakup biletu na to wydarzenie
wymaga podania hasła

Podaj hasło / Enter the password

OK