Biletomat Events C&C BOOKINGS | SZAJSE RECORDS | DIAMENTON pres: ON BOAT! (30.07/18-20)

Events: C&C BOOKINGS | SZAJSE RECORDS | DIAMENTON pres: ON BOAT! (30.07/18-20)

Tickets for event

C&C BOOKINGS | SZAJSE RECORDS | DIAMENTON pres: ON BOAT! (30.07/18-20)

date

Sat, 30 July 2016 time 18:00

venue

Plaża nad Wisłą
ul. Rybaki, Płock

promotor

C&C bookings & Szajse Records & Diamenton.

Tickets

Masz wyłączoną obsługę cookies. Włącz obsługę cookies w swojej przeglądarce dla prawidłowej realizacji zamówienia.


Standard

Standard

available to
Thu, 30 jun 2016 23:59

30 PLN

Sold out


Standard

Standard

available to
Thu, 28 jul 2016 23:59

35 PLN

Sold out 

📄Klubowy rejs po Wiśle - 6 rejs: sobota / 18:00 - 20:00

Piątek 29.07:
⭕16.00-18.00 Piotr Bejnar & I Stinson I
⭕18.00-20.00 Audiobar

Sobota 30.07:
⭕12.00-14.00 T2P / Time2Play & Secret Guest
⭕14.00-16.00 Luke Hiero & Mihau
⭕16.00-18.00 Szajse Records & Vladimir Kozakov
⭕18.00-20.00 0ptik

Płock, imprezowy weekend, słońce, wakacje, muzyka elektroniczna – nie ma lepszego połączenia… A gdyby do tego dodać jeszcze rejsy statkiem po Wiśle odbywające się w akompaniamencie wyselekcjonowanych dźwięków? 

W dniach 29-31 lipca po raz czwarty zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Dzięki współpracy agencji C&C Bookings oraz kolektywu Szajse Records, ponownie imprezowe łajby zawładną falami Wisły. Łącznie 7 rejsów z najlepszymi dj, producentami muzyki elektronicznej, performance`ami - to nie lada gratka dla każdego, kto szuka ciekawych sposobów na spędzenie czasu ze swoją ulubioną muzyką w tle, w przerwie pomiędzy kolejnymi odsłonami Festiwalu Audioriver. 
ON BOAT – do zobaczenia na pokładzie!

• DATA: 29-31.07.2016
Dwugodzinne rejsy:
- piątek (29.07) - 2 rejsy od 16:00 do 20:00
- sobota (30.07) – 4 rejsy od 12:00 do 20:00
* - zastrzegamy możliwość zmiany ilości i godzin rejsów

UWAGA! - ewentualna zmiana line-up nie uprawnia do zwrotu zakupionego biletu

---------------------------------------
REJSY:
• 1 rejs: piątek / 16:00 - 18:00

• 2 rejs: piątek / 18:00 - 20:00

• 3 rejs: sobota / 12:00 - 14:00

• 4 rejs: sobota / 14:00 - 16:00

• 5 rejs: sobota / 16:00 - 18:00

• 6 rejs: sobota / 18:00 - 20:00

----------------------------------------

MIEJSCE ZBIÓRKI:
Specjalnie przygotowana strefa (zaraz przy molo) chillout. Prosimy Was abyście pojawili się w tym miejscu najpóźniej na 30 minut przed planowaną godziną rejsu, celem odebrania opasek pozwalających wejść na pokład. Prosimy byście się nie spóźniali, gdyż tylko to umożliwi nam sprawną wymianę osób pomiędzy poszczególnymi rejsami, a Wam zapewni zabawę trwającą 2 godziny :) Każda z osób która opłaciła bilet otrzyma specjalnie oznaczoną opaskę, pozwalającą na wejście na pokład. Pamiętajcie by mieć przy sobie bilet (wydruk) - opaska zostanie Wam przekazana po zeskanowaniu kodu kreskowego znajdującego się na bilecie.

----------------------------------------

REGULAMIN:
1. Organizatorem imprezowych rejsów są: agencja C&C bookings kolektyw Szajse Records oraz firma Diamenton.
2. Sprzedaż biletów na rejsy, odbywa się na zasadzie przedpłaty. W przypadku gdy wszystkie bilety nie zostaną rozdystrybuowane w ramach przedsprzedaży, będą one dostępne także przed rejsem. Stosowne informacje na ten temat zostaną podane przez organizatora na stronie wydarzenia, jak również będą dostępne w miejscu zbiórki.
3. Uczestnicy rejsu powinni stawić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej na 30 min przed planowaną godziną rozpoczęcia rejsu. Niestawienie się w miejscu zbiórki, w wyznaczonym czasie, nie będzie podstawą do zwrotu płatności za bilet. Każdy uczestnik rejsu jest zobowiązany do okazania biletu (wydruk domowy). Brak biletu będzie skutkował odmową wejścia na statek.
4. Uczestnicy posiadający bilety na więcej niż jeden rejs danego dnia, powinni okazać w punkcie zbiórki wszystkie posiadane wejściówki, tak by jednocześnie pobrać opaski na wszystkie wybrane rejsy. W innym przypadku, każdorazowo uczestnik będzie zmuszony do opuszczenia pokładu statku, by pobrać opaskę na kolejne rejsy.
5. Organizator zastrzega możliwość zmian w line-up i timetable imprezy. Ewentualne zmiany nie będą podstawą do zwrotu płatności za bilet.
6. Organizator zastrzega możliwość nie wpuszczenia na pokład osób stwarzających zagrożenie dla pozostałych uczestników rejsu oraz osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osobie nie wpuszczonej na pokład, nie będzie zwrócona płatność za bilet. Osoby uczestniczące w rejsie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników.
7. Na pokład można wnosić sprzęt nagrywający audio-video.
8. Na pokład nie można wnosić napojów alkoholowych oraz środków określanych przez polskie prawo jako nielegalnych.
9. W razie nie odbycia się imprezy lub odbycia się jedynie jej części z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części wartości biletu.
10. Rejsy będą rejestrowane przez system monitoringu oraz Organizatora. Uczestnictwo w rejsach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej oraz w nagraniach utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych).
11. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie statku bez dozoru właściciela.
12. Każdy uczestnik rejsu wchodzi na pokład statku na własną odpowiedzialność. W przypadku jakichkolwiek incydentów / wypadków nie zawinionych przez Organizatora – Organizator nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
13. Wejście na statek oraz zejście odbywa się wyłącznie po zacumowaniu statku do przystani i wyłożeniu trapu.
14. Uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie wykonywać polecenia załogi statku oraz organizatorów związane z bezpieczeństwem i zachowaniem porządku w czasie trwania rejsu od wejścia na statek do opuszczenia statku na przystanku docelowym.
15. Wejście na pokład statku jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów powyższego regulaminu.

Zamów bilety już teraz na Biletomat.pl!