Biletomat Festiwale 11. FESTIWAL SKRZYŻOWANIE KULTUR

Festiwale: 11. FESTIWAL SKRZYŻOWANIE KULTUR

Bilety na festiwal

11. FESTIWAL SKRZYŻOWANIE KULTUR

termin

Pon, 21 września 2015 godz. 19:00

miejsce

Namiot festiwalowy przed PKiN
, Warszawa

organizator

Stołeczna Estrada

Bilety

Używasz Adblocka lub innej wtyczki mogącej blokować złożenie zamówienia. Jeśli napotkasz problemy wyłącz wtyczkę dla prawidłowej realizacji zamówienia.


Standard

Standard

dostępna do
Pon, 21 wrz 2015 09:00

40 PLN

Wyprzedane 

📄11. Festiwal Skrzyżowanie kultur!

Kayhan Kalhor & Ali Bahrami Fard /Iran/, Alireza Ghorbani /Iran/

Kayhan Kalhor & Ali Bahrami Fard / Iran

Kayhan Kalhor to światowej sławy artysta i prawdziwy wirtuoz gry na kemancze – tradycyjnym, perskim instrumencie strunowym. Trzykrotnie nominowany do nagrody Grammy, Kayhan Kalhor uznawany jest za najwybitniejszego, żyjącego ambasadora irańskiej sceny muzycznej.

Artysta urodził się w 1963 roku w persko-kurdyjskiej rodzinie w Teheranie. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku siedmiu lat od gry na wiolonczeli. Już jako trzynastolatek zaczął współpracować z Irańską Narodową Orkiestrą Radiowo-Telewizyjną. W młodości dużo podróżował studiując style muzyczne różnych regionów Iranu – w szczególności Horosanu i Kurdystanu. Z powodu rewolucji, w 1979 roku musiał wyjechać z kraju na wiele lat by kontynuować swoją muzyczną przygodę we Włoszech, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Artysta kultywuje tradycje przodków, ale wychodzi też naprzeciw nowym, artystycznym wyzwaniom – uwielbia improwizację, chętnie angażuje się w międzynarodowe projekty. Gdy bierze do ręki kemancze – słychać wszystko, co najbardziej charakterystyczne w muzyce perskiej, skłaniającej do kontemplacji i namysłu nad otaczającym światem.

Kalhor współpracował z wieloma instrumentalistami i znakomitymi artystami takimi jak Mohammad-Reza Shajarian, Shahram Nazeri. Z Osvaldo Golijovem współkomponował ścieżkę dźwiękową do filmu Młodość Stulatka Francisa Forda Coppoli. Na swoim koncie ma również współpracę z Filharmonią Nowojorską, Narodową Orkiestrą w Lyon i solowy występ w Carnegie Hall. Jest członkiem zespołu Yo-Yo Ma Silk Road Project.

Kayhan Kalhor w Warszawie wystąpi razem z wyjątkowym Ali Bahrami Fardem, mistrzem gry na 96-strunowych cymbałach. W 2012 roku nakładem wytwórni Harmonia Mundi artyści wydali album I Will Not Stand Alone.

EN

Kayhan Kalhor & Ali Bahrami Fard / Iran

Kayhan Kalhor is an internationally acclaimed virtuoso of kamancheh – traditional Persian string instrument. Three-time Grammy nominee, he is widely considered to be the greatest living ambassador of Iranian music.

He was born in 1963 in Tehran, into a Persian-Kurdish family. His musical education set off at the age of seven when he started playing cello. Then, as a 13-year-old he was invited to work with the National Orchestra of Radio and Television of Iran. In his adolescence, he has travelled extensively throughout Iran, studying music of various regions, in particular of Khorason and Kordestan. In 1979, due to the outbreak of a revolution, he had to leave the country for many years and he continued his musical adventure in Italy, Canada and the U.S.

He nourishes ancient traditions, while leaving the door open for new artistic challenges – he loves improvisation and engages in international projects. By pulling strings of kamancheh, he draws out the most characteristic sounds of Persian music, which makes the listener reflect on the world that surrounds us.

Kayhan Kalhor has collaborated with numerous instrumentalists and brilliant artists such as Mohammad-Reza Shajarian and Shahram Nazeri. Together with Osvaldo Golijov, they composed the soundtrack of Francis Ford Copolla’s Youth Without Youth. He has already collaborated with New York Philharmonic and the Orchestre National de Lyon and had his solo performance in Carnegie Hall. Kayhan is also a member of Yo-Yo Ma’s Silk Road Project.

In Warsaw, Kayhan Kalhor will perform with extraordinary Ali Bahrami Fard, a master of the 96-string dulcimer. In 2012 Harmonia Mundi released their album I Will Not Stand Alone.

Alireza Ghorbani / Iran

To niezwykły śpiewak i przedstawiciel młodego pokolenia współczesnych artystów perskich. Urodził się w 1972 roku w Teheranie w bardzo religijnej rodzinie. Swoją edukację rozpoczął od nauki recytowania Koranu. Inspirując się twórczością klasycznych poetów perskich takich jak Rumi czy Hafez, artysta cechuje się również niezwykłą ciekawością świata i otwartością na współczesną muzykę.

Kreatywność Ghorbaniego w interpretowaniu współczesnej poezji i otwartość na ewolucję techniczno-stylistycznych elementów pieśni perskiej, przyczyniły się do unowocześnienia tradycyjnej muzyki Iranu. Artysta wciąż jednak sięga po tradycyjne instrumenty perskie takie jak kemancze, tar, daf czy duduk. Swoja twórczość opiera na sztuce radif, która polega na improwizacji i dostosowaniu tonu utworu do nastroju artysty i reakcji publiczności. Radif jest techniką wymagającą niezwykłych umiejętności i wrażliwości zarówno na muzykę, jak i na otoczenie, tak więc aby ją przyswoić muzycy potrzebują wielu lat.

Alireza Ghorbani był jednym z wiodących głosów Irańskiej Orkiestry Narodowej, z którą koncertował na całym świecie. Na swoim koncie ma wiele występów, z których duża część została zapisana na płytach CD.

ANG

Alireza Ghorbani / Iran

He is an incredible singer and one of the most significant, modern, Persian artists. He was born in 1972, in Teheran, into a very religious family. His education began with reciting the holy book of Koran. Being inspired by many, influential, traditional poets such as Rumi or Hafez, he also has an incredible curiosity and interest in contemporary music.

His creativity in interpreting contemporary poetry and the liberal approach to the evolution of technical and stylistic aspects of the Persian song have contributed to revitalisation of traditional music of Iran. The artist does not forget about traditional instruments such as kamancha, tar, daf or duduk. His art is based on radif technique, which combines improvisation with tone adjustment, depending on the artist’s mood and reaction of the audience. The art of radif requires exceptional skills and sensitivity to music and its entourage, that’s why it usually takes year to master.

He was the leading vocalist of Iranian National Orchestra with which he performed all over the world. Lot of his concerts were recorded and they are available on CDs.

Zamów bilety już teraz na Biletomat.pl

Zakup biletu na to wydarzenie
wymaga podania hasła

Podaj hasło / Enter the password

OK