Biletomat Festiwale 11. FESTIWAL SKRZYŻOWANIE KULTUR

Festiwale: 11. FESTIWAL SKRZYŻOWANIE KULTUR

Bilety na festiwal

11. FESTIWAL SKRZYŻOWANIE KULTUR

termin

Czw, 24 września 2015 godz. 19:00

miejsce

Namiot festiwalowy przed PKiN
, Warszawa

organizator

Stołeczna Estrada

Bilety

Używasz Adblocka lub innej wtyczki mogącej blokować złożenie zamówienia. Jeśli napotkasz problemy wyłącz wtyczkę dla prawidłowej realizacji zamówienia.


Standard

I pula

dostępna do
Czw, 24 wrz 2015 09:44

40 PLN

Wyprzedane


Galeria (powiększ)

 

📄11. Festiwal Skrzyżowanie kultur!

Geomungo Factory /Korea/, Şivan Perwer /Turcja/.

Geomungo Factory / Korea Południowa

Zespół założony w 2007 roku przez grupę młodych studentów z Seulu, która rozpoczęła swoją podróż i wymianę muzycznych doświadczeń. Ich pasja i miłość do tradycyjnej muzyki koreańskiej wkrótce zaprowadziła ich na świadomą drogę odkrywania misji jaka miała by przeświecać ich twórczości, czyli prezentacja fascynującego dźwięku geomungo światowej publiczności.

Nazwa zespołu Geomungo Factory to kombinacja słów, w której Geomungo oznacza tysiącletnią koreańską cytrę a Factory, czyli fabryka, przywodzi na myśl obrazy z taśmy produkcyjnej. Geomungo jest wielowiekowym, zakazanym w Korei Północnej, dworskim instrumentem, a zespół Geomungo Factory – odkrywa na nowo jego brzmienie.

Zespół stworzył już wiele wariantów tego instrumentu: geomungo jako cytra smyczkowa w niskim brzmieniu wiolonczeli, geomungo elektryczne, oraz używane w podobnej formie jak cymbały. Nakładające się na siebie dźwięki, tworzone przez instrumenty kojarzą się z muzyką Steve’a Riche’a, ale w przeciwieństwie do jego gładkiego, lśniącego tonu, koreański zespół Geomungo Factory uzyskuje bardziej chropowatą teksturę, a ich rytmy są często nieregularne i niepokojące. Grupa stała się prawdziwą furorą festiwalu K-Music w 2013 roku, podczas swojego pierwszego wyjazdu do Londynu, gdzie została nazwana jednym z najbardziej intrygujących zespołów festiwalu.

Zespół o swojej twórczości mówi tak: podczas gdy nasz pierwszy album skupiał się na tradycyjnej muzyce, drugi, ukazywał oryginalność naszego zespołu poprzez to co sami odkryliśmy i wynaleźliśmy. Występowaliśmy wiele razy podczas wielu wydarzeń, a pomysły i inspiracje pomogły nam osiągnąć szersze spektrum naszej muzyki. Będziemy kontynuować swą działalność aż muzyka geomungo stanie się wszechobecnie rozpoznawalna.

Geomungo Factory na swoim koncie mają 2 albumy oraz występy na wielu światowych festiwalach.

 

ANG

Geomungo Factory / South Korea

The group first came together in 2007 when young college students began meeting to share their stories and music with each other. Their passion for traditional Korean music would soon lead them on a path of exploration with a clear sense of mission: to present the fascinating sound of the Geomungo to a global audience.

The band’s name – Geomungo Factory is a combination of words Geomungo, a 1000-year-old Korean zither and a Factory, which brings to mind images of an assembly line. Geomungo is a courtly instrument with many centuries of tradition which is forbidden in North Korea, and Geomungo Factory discovers its new sound.

The group has created many variants of this instrument: the cello geomungo, played with a bow, an electric version as well as a xylophone one.It is all completed with gayageum, an instrument of a more subtle sound. The overtones created with the instruments bring to mind the music of Steve Richie. But as oppose to his soft and glittering sounds, Geomungo Factory manages to obtain more rough texture and their rhythm is often irregular and disturbing.

The group was an absolute revelation during their first visit in London at K-Music Festival in 2013. They were proclaimed one of the most intriguing bands of the festival. The members of the band met while studying in Seoul.

When asked about their creative output, they say: while our first album focused on various facets of geomungo music in general, our second album highlights the originality of our band through geomungo variants that we invented on our own. We have performed overseas on many occasions, and the ideas and inspirations that come to us along the way have helped to enrich our musical spectrum. Geomungo Factory will continue its journey until the day geomungo music becomes more universally recognized.

Geomungo released two albums and performed at many international festivals.

 

Şivan Perwer / Turcja

 

Piosenkarz, poeta, wirtuoz gry na temburze, urodził się w tureckim Kurdystanie. Artysta przyciąga publiczność na całym świecie swoją charyzmatyczną i kontrowersyjną osobowością, ale przede wszystkim silnym, poruszającym głosem i hipnotycznym wręcz rytmem swojej muzyki. W ciągu ostatnich trzydziestu lat jego twórczość stała się symbolem kurdyjskiej tożsamości, a wokół mocy jej działania urosły legendy. Jedna z nich mówi o kurdyjskim wojowniku o wolność, który w obliczu operacji bez znieczulenia, zdecydował, że poradzi sobie z bólem, śpiewając pieśni Şivana.

 

Przez lata jego utwory były zakazane w Iraku, Iranie, Syrii i Turcji. W 1976 roku, gdy tureckie władze wydały na niego nakaz aresztowania, został zmuszony do ucieczki z kraju i na długie lata osiadł w Niemczech. Dopiero tam nagrał swój pierwszy oficjalny album z tradycyjnymi utworami kurdyjskimi. Po raz pierwszy wrócił do kraju dopiero w listopadzie 2013 roku.

 

O swojej twórczości artysta mówi: Chcę, aby moja muzyka mówiła o moich ludziach, o ich rzeczywistości, cierpieniu, o okupacji. Chcę nadać kurdyjskiej muzyce twarz, osobowość. Chcę służyć ludziom moją muzyką.Jego zaangażowane politycznie teksty szczególną popularność zyskały w okresie kurdyjskich protestów przeciw irackim naciskom w 1972 roku. Kasety z muzyką Perwera Kurdowie przekazywali sobie, mimo ryzyka więzienia, a nawet kary śmierci.

 

 

 

Dziś artysta ma na koncie 25 albumów i występy u boku takich sław jak Peter Gabriel czy Sting. W Warszawie podczas koncertu towarzyszyć mu będą trzej muzycy: Ertan Tekin grający na instrumentach dętych (duduk, zurna oraz mey), Hakan Vreskala na instrumentach perkusyjnych (darbuka, def oraz dhol) i Najmadin Najim, który zagra na skrzypcach.

 

ANG

 

Şivan Perwer / Turkey

 

A poet, singer and performer on the tembur, Şivan Perwer is the leading Kurdish artist of the present day and one of the most celebrated singers of the Middle East. He captivates the audience not only with his charismatic and controversial personality, but above all, with his powerful, highly emotional voice and hypnotic rhythm of his music. In the last thirty years, his music became a symbol of Kurdish national identity, so powerful that it has contributed to many legends. According to one of them, when a Kurdish freedom fighter was operated without anaesthesia, he coped with the pain by singing Şivan’s songs.

 

For years his songs were prohibited in Iraq, Iran, Syria and Turkey. In 1976, when Turkish authorities issued arrest warrant for him, he was forced to leave the country for many years and he settled down in Germany. It was only there that he released his first official album with traditional Kurdish songs. He has not come back to the country until November 2013.

 

When asked about his music, he says: I want my songs to bring a message about my people, about their reality, their situation, their suffering, social misery, about occupation. I must give Kurdish Music a face, a personality. I want to serve my people with my music.His politically engaged lyrics got particularly popular at the time of Kurdish protests against Iranian influences in 1972. Cassettes of his music were passed along from hand to hand, despite the risk of imprisonment or even dea

 

By now, he released 25 albums and played alongside great artists such as Peter Gabriel and Sting.In Warsaw the artist will play together with three other musicians: Ertan Tekin performing on mey, zurna and duduk, Hakan Vreskala performing on darbuka, def and dhol and Najmadin Najim, who will play the violin.  

Zamów bilety już teraz na Biletomat.pl

 

Zakup biletu na to wydarzenie
wymaga podania hasła

Podaj hasło / Enter the password

OK