Przejdź do głównej treści strony
Odra Zoo

Odra Zoo

Opis

Jesteśmy Odra Zoo. Jesteśmy świadomi tego, że nic nie dzieje się od razu, dlatego błędem jest stać w miejscu - pierwsza świadoma myśl zazwyczaj jest tą trafna - nie chodzi o to żeby podejmować pochopne decyzje lecz świadome i szczere. W dobie ogólnej komercjalizacji i bezmyślnego konsumpcjonizmu, zapominamy kim jesteśmy …
Jesteśmy Odra Zoo. Jesteśmy świadomi tego, że nic nie dzieje się od razu, dlatego błędem jest stać w miejscu - pierwsza świadoma myśl zazwyczaj jest tą trafna - nie chodzi o to żeby podejmować pochopne decyzje lecz świadome i szczere. W dobie ogólnej komercjalizacji i bezmyślnego konsumpcjonizmu, zapominamy kim jesteśmy i czego chcemy, i ulegamy ogólnym trendom. Chcemy po przez wspólne, szczere działania przełamać utarte trendy, układy i zależności, dać miejsce oraz wsparcie ludziom kreatywnym i twórczym, którzy nie chcą stać, lecz świadomie tworzyć poruszając się do przodu bez względu na trudności i komplikacje. Fundacja „Odra Zoo” powstała w kwietniu 2011 roku z inicjatywy praktykujących twórców malarza i muzyka z potrzeby wspierania i działania na rzecz poszukujących artystów. Głównym celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie, a także dorosłych artystów plastyków. Wspieranie rozwoju i upowszechnianie twórczości plastycznej, pozyskiwanie szerokich kręgów jej odbiorców oraz propagowanie idei mecenatu artystycznego. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez: promowanie młodych twórców w kraju i za granicą, organizowanie i udział w imprezach promujących artystów zwłaszcza artystów sztuk wizualnych, organizowanie festiwali, wystaw, konkursów, warsztatów i plenerów, sympozjów, szkoleń, propagowanie i organizowanie wszelkich działań, służących prezentacji i wymianie doświadczeń i osiągnięć twórczych w dziedzinie sztuk plastycznych, fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych, tworzenie galerii, pracowni doświadczalnych, warsztatów, oraz sprawowanie opieki nad nimi, starania o pozyskiwanie sponsorów i mecenasów sztuki.

Wydarzenia