Biletomat Formularz Covid19

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONCERTU
W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W WYDARZENIU, ZGODNIE Z ZALECENIAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PODCZAS WYSTĘPOWANIA NA TERENIE POLSKI WIRUSA SARS-CoV-2.
Dane nabywcy
Niniejszym oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Dane uczestnika
Uzupełnienie jest dobrowolne, zachęcamy jednak do pozostawienia danych. Będziemy mogli się z Tobą skontaktować, w momencie wykrycia ogniska choroby na danym wydarzeniu.
klauzulą informacyjną RODO