Chat with us, powered by LiveChatBiletomat Stand-up Royal Burlesque Show - Wyzwolenie

Stand-up: Royal Burlesque Show - Wyzwolenie

Tickets for Stand-up

Royal Burlesque Show - Wyzwolenie

date

Sun, 16 October 2022 time 19:30

venue

XOXO
ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

promotor

Sonnenschine Arts

Tickets

Masz wyłączoną obsługę cookies. Włącz obsługę cookies w swojej przeglądarce dla prawidłowej realizacji zamówienia.


Wejściówka limitowana, dla przebranych, bez gwarancji miejsca siedzącego

Przebranie będzie sprawdzane przy wejściu

available to
Sun, 16 oct 2022 19:00

0 PLN

Sold out


Dla przebranych (VIP, pierwszy rząd)

Przebranie będzie sprawdzane przy wejściu

available to
Sun, 16 oct 2022 19:00

80 PLN

Sold out


Dla przebranych (miejsce siedzące)

Przebranie będzie sprawdzane przy wejściu

available to
Sun, 16 oct 2022 19:00

60 PLN

Sold out


Dla nieprzebranych (VIP, pierwszy rząd)

1st Pool

available to
Sun, 16 oct 2022 19:00

95 PLN

Sold out


Dla nieprzebranych (miejsce siedzące)

1st Pool

available to
Sun, 16 oct 2022 19:00

75 PLN

Sold out


Dla nieprzebranych (miejsce stojące)

1st Pool

available to
Sun, 16 oct 2022 19:00

55 PLN

Sold out


Do ceny biletu mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty, ich wysokość można sprawdzić w podsumowaniu zamówienia. Więcej informacji w Regulaminie

 

📄Kup bilet na Royal Burlesque Show - Wyzwolenie 16 października w Warszawie!


Pamiętaj - na Biletomat.pl Twoje zakupy są bezpieczne. Jeśli dojdzie do zmiany daty lub odwołania wydarzenia, będziesz mógł spokojnie uzyskać zwrot, a o wszelkich aktualizacjach poinformujemy Cię mailowo.

***

(For English - scroll down)


Zapraszam Was bardzo serdecznie na totalną nowość, w nowym stylu, coś czego jeszcze nie było:

Royal Burlesque Show - Wyzwolenie

16 października
open door 19.00
start 19.30
koniec około 22.30

3 akty
2 przerwy
3 performerów
1 debiut
__________

Burleska pochodzi od włoskiego słowa "burla" oznaczającego żart/kpinę.
Zatem burleska to swojego rodzaju żart z rzeczywistości, pokazywanie czegoś w sposób przerysowany, trochę jak karykatura rzeczywistości i z takim dystansem , jak do karykatury należy i do burleski podchodzić.
"Royal Burlesque Stand Up" to połączenie dwóch ukochanych form Nathalie Sonnenschine czyli burleski oraz stand upu i to właśnie tego doświadczycie podczas tego wyjątkowego wieczoru.
Tym razem podtytułem wieczoru jest „Wyzwolenie", które rzecz jasna nawiązują do "królewskiego" charakteru kastowości, braku wyzwolenia, ale zostaną przeniesione z królewskiego dworu do współczesnych ograniczeń społecznych poprzez narzucone wiążące normy społeczne. Wszystko to w humorystycznym ujęciu;) bo przecież to burleskowy stand up!
Stand Upowi będzie towarzyszyły królewskie burleskowe pokazy podkreślające motyw przewodni show, w wykonaniu prawdziwych królowych i królów burleski.
Viva Burlesque i do burleskowania:)

WYSTĘPUJĄCY

___Królowa prowadząca___
Nathalie Sonnenschine

https://neoclassica.pl/pl/o-centrum/zalozycielka
https://www.instagram.com/nathalie.sonnenschine/

___Królowa lwiej burleski____
Lady Lion

https://instagram.com/ladylion.artist?igshid=YmMyMTA2M2Y=

____Królowa żywiołowej burleski____
Swan Savage

https://instagram.com/swansavageburlesque?igshid=YmMyMTA2M2Y=

____Księżniczka debiutująca_____
Figa Trap

https://instagram.com/figa_trap?igshid=YmMyMTA2M2Y=

_________________

PROGRAM

AKT 1
książęca przystawka
AKT 2
hrabiowskie danie główne
AKT 3
królewski deser
(przed tym aktem, ale po przerwie: konkurs na najpiękniejszy strój wśród widzów - nagroda to zawsze niespodzianka)

____________

rezerwacje: nathaliesonnenschine@gmail.com
dla osób z drescode nawiązujących do nazwy show czyli "ROYAL"
0 zł za wejście - bez gwarancji miejsca siedzącego
60 zł za miejsce siedzące
80 zł za miejsce siedzące w pierwszym rzędzie

A dla osób, który wybrały zwykły strój
55 zł miejsce stojące
75 zł miejsce siedzące
95 zł miejsce siedzące w pierwszym rzędzie
Aby rezerwacja była ważna należy dokonać wpłaty na konto podane w korespondencji mailowej

____________

ZASADY
Wchodząc między wrony musisz krakać, jak i one, a my kraczemy po królewsku zatem bądź królewskim ptakiem i zachowuj się po królewsku:

1. Powitaj królową
- piękne słowo
- piękny ukłon
- piękny podarunek
do wyboru
2. Nie rób zdjęć gościom, rób zdjęcia królewskim Artystom
3. Nie naruszaj prywatności innych gości
4. Nie masz miejsca siedzącego - stój
5. Bądź uprzejmym, kurtuazyjnym gościem Królowej i zachowuj się miło wobec wszystkich, ale pamiętaj, że Królowa życzy sobie aby każdy bardzo głośno i żywo reagował na to, co się dzieje na scenie.
6. Pamiętaj: Królowa jest tylko jedna:)
7. I najważniejsze - nie zapominaj, że burleska to żart:)
Bądź zdrów i bądź z Nami, czyli wśród swoich Królowych i Króli życia:)

Zamów bilety już teraz na Biletomat.pl!


I cordially invite you to a total novelty, in a new style, something that has never been before: Royal Burlesque Show

16th of October
open door 19.00
start 19.30
end (aprox.)22.30

3 acts
2 breaks
3 performers
1 debut

Burlesque comes from the Italian word "burla" meaning joke / mockery.
So burlesque is a kind of a joke with reality, showing something in an exaggerated way, a bit like a caricature of reality and with the same distance as caricature, so burlesque should be approached.
"Royal Burlesque Stand Up" is a combination of two beloved forms of Nathalie Sonnenschine - burlesque and stand up, and this is what you will experience during this special evening.
This time the subtitle of the evening is "Liberation", which obviously refer to the "royal" character of the whole show. And it refers to caste groups and social statuses and lack of liberation nowadays that Nathalie will make jokes about, at the same time bringing up important social phenomena. Stand Up will be accompanied by a royal burlesque show, emphasizing the show's main theme, performed by real queens and kings of burlesque. Viva Burlesque!

STARRING

___ The Queen ___
Nathalie Sonnenschine

https://neoclassica.pl/pl/o-centrum/zalozycielka
https://www.instagram.com/nathalie.sonnenschine/

___ Queen of Lion burlesque____
Lady Lion

https://instagram.com/ladylion.artist?igshid=YmMyMTA2M2Y=

____ Queen of vivid burlesque____
Swan Savage

https://instagram.com/swansavageburlesque?igshid=YmMyMTA2M2Y=

____Princess of royal debut____
Figa Trap

https://instagram.com/figa_trap?igshid=YmMyMTA2M2Y=

____________

PROGRAMME

ACT 1
princely appetizer

ACT 2
count's main course
ACT 3
royal dessert
(before this act, but after the break: competition for the most beautiful outfit among the audience - the prize is always a surprise)

____________

TICKETS

reservations: nathaliesonnenschine@gmail.com
for people with dress code referring to the name of the show "ROYAL"
0 pln for entrance without guarantee of seated place
60 pln - seated place
80 pln - seated place in first row

The Queen rewards for people who chose a plain outfit
55 PLN standing place
PLN 75 seat
PLN 95 VIP seat - in the first row
For the reservation to be valid, a payment must be made to the account provided in the e-mail correspondence

____________

RULES
When you enter the crows, you must croak as they do, and we croak royally, so be a royal bird and act royally:

1. Welcome the queen
- a beautiful word
- a beautiful bow
- a beautiful gift
Optional
2. Do not take pictures of guests, take pictures of royal Artists
3. Do not infringe the privacy of other visitors
4. You do not have a seat - stand
5. Be a polite, courteous guest of the Queen and be kind to everyone, but remember that the Queen wishes everyone to react very loudly and vividly to what is happening on stage.
6. Remember: There is only one Queen
7. And most importantly - don't forget that burlesque is a joke :)
Be welly and be with us, that is, among Queens and Kings of life.